All Courses

Lager inn/ut og produksjon
Her er en video tatt opp på mobil der Odoo app er installert, som viser hvordan man registrerer varemottak av coil fra Hydro, ved å scanne QG koden på etiketten
Økonomi
Her kommer video og dokumenter på hvordan arbeide med betalinger og bank avstemming